Leevendused(2)

Leevendusi ei tehta.

Kuupäev: 10.12.07

Leevenduse liik: Mälestisel ja kaitsealal

Lubatud on metsaraie kooskõlastatult Muinsuskaitseametiga.

Kuupäev: 10.12.07

Leevenduse liik: Kaitsevööndis