Katastrikood(3)

38901:002:0088 (Mälestisel)
38901:001:0159 (Kaitsevööndis)
38901:002:1090 (Kaitsevööndis)