Muistised ja pärimuspaigad kohad(1)

1810 kääbastik Kääpa palu