Katastrikood(3)

38902:001:0079 (Mälestisel)
87901:004:0159 (Kaitsevööndis)
38902:001:0100 (Kaitsevööndis)