Katastrikood(2)

73201:001:0100 (Mälestisel)
46001:002:0402 (Kaitsevööndis)