Aadress(2)

Võru maakond, Setomaa vald, Obinitsa küla, Sakalovapalo (Mälestisel)
Võru maakond, Setomaa vald, Kiksova küla, 25182 Vastseliina-Meremäe-Kliima tee (Kaitsevööndis)