Leevendused(2)

Leevendusi ei tehta

Kuupäev: 06.07.05

Leevenduse liik: Mälestisel ja kaitsealal

Leevendusi ei tehta

Kuupäev: 06.07.05

Leevenduse liik: Kaitsevööndis