Katastrikood(2)

46001:001:0225 (Mälestisel)
46001:001:1870 (Kaitsevööndis)