Leevendused(2)

Leevendusi ei tehta.

Kuupäev: 21.01.08

Leevenduse liik: Mälestisel ja kaitsealal

Kooskõlastatult Muinsuskaitseametiga on lubatud metsaraie.

Kuupäev: 21.01.08

Leevenduse liik: Kaitsevööndis