Aadress(8)

Võru maakond, Võru vald, Vastseliina alevik, Metsamaa (Mälestisel)
Võru maakond, Võru vald, Vastseliina alevik, Võru tn 6a (Kaitsevööndis)
Võru maakond, Võru vald, Vastseliina alevik, Võru tn 13 (Kaitsevööndis)
Võru maakond, Võru vald, Vastseliina alevik, Võru tn 6 (Kaitsevööndis)