Katastrikood(3)

87401:001:0326 (Mälestisel)
87402:001:0124 (Kaitsevööndis)
87401:001:0327 (Kaitsevööndis)