Muinsuskaitseameti digiteeritud arhivaalid(1)

Jõhvi kalmistu kabel. Ajalooline õiend