Katastrikood(89)

25301:001:0049 (Mälestisel)
25301:001:0025 (Kaitsevööndis)
25301:001:0024 (Kaitsevööndis)
25301:001:0006 (Kaitsevööndis)
25301:025:0127 (Kaitsevööndis)