Leevendused(1)

EV Riigikogu Kantselei valduses olevate vallasmälestiste kasutamise kitsendustele (MKS § 23) leevendusi ei tehta

Kuupäev: 06.05.11

Leevenduse liik: Mälestisel ja kaitsealal