Muinsuskaitseameti digiteeritud arhivaalid(4)

Kukruse mõis
Kukruse mõis. Ajalooline õiend
Kukruse mõis. Inventariseerimine
Ettekirjutused Kukruse mõisa (Kohtla-Järve raj.) korrastamiseks