Muinsuskaitseameti digiteeritud arhivaalid(1)

Lohusuu kirik. Arhitektuurimälestise pass