Muinsuskaitseameti digiteeritud arhivaalid(2)

Aa mõis
Aa mõis. Inventariseerimine