Leevendused(2)

Leevendusi ei tehta.

Kuupäev: 21.11.07

Leevenduse liik: Mälestisel ja kaitsealal

Leevendusi ei tehta.

Kuupäev: 21.11.07

Leevenduse liik: Kaitsevööndis