Katastrikood(33)

49802:002:0478 (Mälestisel)
49802:002:0477 (Kaitsevööndis)
49802:002:0481 (Kaitsevööndis)
49802:002:0590 (Kaitsevööndis)
49802:002:0595 (Kaitsevööndis)