Leevendused(2)

Leevendusi ei tehta.

Kuupäev: 03.09.08

Leevenduse liik: Mälestisel ja kaitsealal

Leevendusi ei tehta.

Kuupäev: 03.09.08

Leevenduse liik: Kaitsevööndis