Leevendused(2)

Leevendusi ei tehta.

Kuupäev: 19.03.07

Leevenduse liik: Mälestisel ja kaitsealal

Omanik võib teha esmaseid hooldustöid, nt niita heina ja võsa.

Kuupäev: 19.03.07

Leevenduse liik: Kaitsevööndis