Katastrikood(57)

14301:001:0265 (Mälestisel)
14301:001:0008 (Kaitsevööndis)
14301:001:0027 (Kaitsevööndis)
14301:001:0045 (Kaitsevööndis)
14301:001:0162 (Kaitsevööndis)