Muinsuskaitseameti digiteeritud arhivaalid(5)

Vana-Antsla mõis
Vana-Antsla linnus(mõis. Ajalooline õiend)
Vana-Antsla mõis. Ajalooline õiend
Vana-Antsla mõis. Inventariseerimine
Vana-Antsla mõisa peahoone, kärnerimaja, õllevabrik, tööhobuste tall, ait, valistejamaja, moonakamaja. Arhitektuurimälestise pass