Muinsuskaitseameti digiteeritud arhivaalid(2)

Sänna mõis
Sänna mõis. Inventariseerimine