Muinsuskaitseameti digiteeritud arhivaalid(1)

Harjumaa kalmistud. Inventariseerimine V