Leevendused(4)

hooldus- ja raietöid võib teostada omanik. Lubatud matmine vanu hauatähiseid säilitades.

Kuupäev: 10.10.06

Leevenduse liik: Mälestisel ja kaitsealal

hooldus- ja raietöid võib teostada omanik.

Kuupäev: 10.10.06

Leevenduse liik: Kaitsevööndis

Hooldus- ja raietöid võib teostada omanik.

Kuupäev: 16.10.06

Leevenduse liik: Mälestisel ja kaitsealal

Hooldus- ja raietöid võib teostada omanik.

Kuupäev: 16.10.06

Leevenduse liik: Kaitsevööndis