Leevendused(3)

leevendusi ei tehta

Kuupäev: 30.09.08

Leevenduse liik: Mälestisel ja kaitsealal

lubatud on hoone ümbert võsa eemaldamine

Kuupäev: 30.09.08

Leevenduse liik: Kaitsevööndis

lubatud sepikoja ümbert võsa eemaldamine

Kuupäev: 30.09.08

Leevenduse liik: Kaitsevööndis