Viide(1)

MUINSUSKAITSE ERITINGIMUSED konserveerimis- ja restaureerimistöödeks. Tartu 2008. Koostaja: Mart Sii (Arhiivmaterjalid)