Leevendused(2)

leevendusi ei tehta

Kuupäev: 18.01.05

Leevenduse liik: Mälestisel ja kaitsealal

leevendusi ei tehta

Kuupäev: 18.01.05

Leevenduse liik: Kaitsevööndis