Leevendused(2)

leevendusi ei tehta

Kuupäev: 18.05.06

Leevenduse liik: Mälestisel ja kaitsealal

leevendusi ei tehta

Kuupäev: 18.05.06

Leevenduse liik: Kaitsevööndis