Muinsuskaitseameti digiteeritud arhivaalid(3)

Viljandi maakond. Keskaegsed raidportaalid. Inventariseerimine .
Kesk-Eesti kirikud. Ehituslugu
Suure-Jaani kirik. Arhitektuurimälestise pass