Katastrikood(48)

76001:004:0200 (Mälestisel)
76001:001:0037 (Kaitsevööndis)
76001:006:0022 (Kaitsevööndis)
76001:006:0026 (Kaitsevööndis)
76001:004:0018 (Kaitsevööndis)