Katastrikood(50)

76001:004:0200 (Mälestisel)
76001:004:0231 (Kaitsevööndis)
76001:004:0160 (Kaitsevööndis)
76001:004:0060 (Kaitsevööndis)
76001:004:0220 (Kaitsevööndis)