Katastrikood(50)

76001:004:0210 (Mälestisel)
76001:004:0160 (Kaitsevööndis)
76001:004:0010 (Kaitsevööndis)
76001:004:0090 (Kaitsevööndis)
76001:004:0001 (Kaitsevööndis)