Muinsuskaitseameti digiteeritud arhivaalid(4)

Kärstna mõis
Kärstna mõis. Ajalooline õiend
Kärstna mõis. Inventariseerimine
Kärstna mõisahoone kabeli ja pargiga. Arhitektuurimälestise pass