Muinsuskaitseameti digiteeritud arhivaalid(3)

Lutsu 5. Ajalooline õiend.
Lutsu 5. Sisekujunduse eskiisprojekt
Seisukorra kirjeldus. Ettepanekud tööde teostamiseks 1980