Katastrikood(17)

13402:004:2141 (Mälestisel)
13402:004:0980 (Kaitsevööndis)
13402:004:0320 (Kaitsevööndis)
13402:004:0206 (Kaitsevööndis)
13402:004:0278 (Kaitsevööndis)