Katastrikood(31)

27101:004:0036 (Mälestisel)
27101:004:1950 (Kaitsevööndis)
27101:004:0043 (Kaitsevööndis)
27101:004:0124 (Kaitsevööndis)
27101:004:2630 (Kaitsevööndis)