Muinsuskaitseameti digiteeritud arhivaalid(3)

Kabala mõis
Kabala mõis. Ajalooline õiend
Kabala mõis. Inventariseerimine