Katastrikood(28)

32501:003:0092 (Mälestisel)
32501:003:0126 (Kaitsevööndis)
32501:003:1241 (Kaitsevööndis)
32501:003:0700 (Kaitsevööndis)
32501:003:0127 (Kaitsevööndis)