Leevendused(2)

Omanik võib teha hooldustöid Muinsuskaitseameti loa alusel.

Kuupäev: 06.10.06

Leevenduse liik: Mälestisel ja kaitsealal

Lubatud on hooldustööd.

Kuupäev: 06.10.06

Leevenduse liik: Kaitsevööndis