Katastrikood(5)

40001:002:0054 (Mälestisel)
40001:001:0025 (Kaitsevööndis)
40001:002:0023 (Kaitsevööndis)
40001:002:0330 (Kaitsevööndis)
79001:001:0477 (Kaitsevööndis)