Muinsuskaitseameti digiteeritud arhivaalid(3)

Eivere mõis
Eivere mõis. Inventariseerimine
Eivere mõis. Ettekirjutused 1982