Katastrikood(5)

56502:001:0781 (Mälestisel)
56502:001:0027 (Mälestisel)
56502:001:0095 (Mälestisel)
56502:001:0783 (Kaitsevööndis)
56502:001:0782 (Kaitsevööndis)