Muinsuskaitseameti digiteeritud arhivaalid(1)

Anna kirik. Arhitektuurimälestise pass