Katastrikood(15)

56501:003:0106 (Mälestisel)
56501:003:0153 (Kaitsevööndis)
56501:003:0281 (Kaitsevööndis)
56501:003:0177 (Kaitsevööndis)
56501:003:0108 (Kaitsevööndis)