Koosseisulised vallasmälestised(9)

17240 Altar, 19.saj. (puit, õlivärv)
17241 Altarimaal "Aita mind, Issand", v.zur Mühlen, 19.saj. II pool (õli, lõuend)
17242 Kantsel, 19.saj. (puit, õlivärv)
17250 Raidkivi, 18. saj. (paas)
17251 Käärkambri siseuks koos tümpanoniga, 19/20. saj. (puit)
17252 Tuulelipp, 1772 (vask)
17253 Harmoonium, Kraemann & Olbrey, Reval (puit, õli)
17254 Oreliprospekt, 19.saj. II pool (puit)
17255 Tornikell, (pronks)