Katastrikood(13)

56502:002:0610 (Mälestisel)
56502:002:0180 (Kaitsevööndis)
56502:002:0470 (Kaitsevööndis)
56502:002:0086 (Kaitsevööndis)
56502:002:0126 (Kaitsevööndis)