Katastrikood(63)

68401:003:0168 (Mälestisel)
68401:003:0174 (Kaitsevööndis)
68401:003:0094 (Kaitsevööndis)
68401:003:0173 (Kaitsevööndis)
68401:003:0370 (Kaitsevööndis)