Katastrikood(63)

68401:003:0161 (Mälestisel)
68401:003:0065 (Kaitsevööndis)
68401:003:0066 (Kaitsevööndis)
68401:003:0026 (Kaitsevööndis)
68401:003:0027 (Kaitsevööndis)